logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Obwodnica Szczecina. Obwodnica Przecławia.

ObwodnicaSzczecinaTo dwie inwestycje na które od lat czekają mieszkańcy. Pierwsza z nich pozwoli na szybszy dojazd do Polic, Goleniowa i nad morze. Druga ma odkorkować Przecław i Warzymice. Co kilka miesięcy informowani jesteśmy o kolejnych postępach w długim procesie inwestycyjnym. Jedno jest pewne, żadną z tych dróg nie pojedziemy w tej dekadzie.

 

 

– Mamy zielone światło dla Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Ogromnie się cieszę, bo nasza determinacja okazała się tutaj kluczowa. To inwestycja ważna tak dla obszaru metropolitalnego i dla całego regionu. Zrobiliśmy to razem z samorządami, które wiedzą jaki potencjał rozwojowy może uruchomić ta trasa.
Tak cieszy się z właśnie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego z ogłoszonej decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Określone zostały tam warunki, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może być zrealizowane. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wykonane zostało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przy współfinansowaniu Szczecina, Polic i Goleniowa.

O podaniu żadnych z konkretnych terminów realizacji nie ma mowy. Obecny etap to jedynie zakończenie procedur urzędowych. Zachodnia obwodnica będzie mieć długość około 50 km i kosztować około 4 mld zł. Swój początek miałaby na węźle autostradowym (A6) w Kołbaskowie. Na wysokości obecnych Smętowic łączyłaby się z projektowaną obwodnicą Przecławia zmierzająca do ronda Hakena. Obwodnica Szczecina biegłaby po zachodniej stronie i przecinając drogę krajową nr 10 (Szczecin - Lubieszyn), drogę wojewódzką nr 115 prowadzącą do Dobieszczyna. Skomunikowałaby drogi prowadzące do Zakładów Chemicznych w Policach z autostradą A6 i drogą ekspresową S3. W ciągu nowej trasy planowana jest budowa tunelu pod Odrą.

Szybciej z pewnością wybudowana zostanie obwodnica Przecławia i Warzymic. Tutaj koszt oszacowano na około 200 mln zł i według przyjętego jesienią 2015 roku Programu Budowy Dróg Krajowych miałaby być wykonana do 2021 roku. Obwodnica rozpocznie się przy nowym węźle Kołbaskowo zlokalizowanym około 1,2 km wcześniej od istniejącego. Pobiegnie w kierunku obecnych Smetowic aby następnie skręcie w stronę ronda Hakena omijając Przecław i Warzymice. Pierwszy etap przetargowy już się zakończył. Wybrano w nim firmy, które zostaną dopuszczone do udziału w finalnym postępowaniu przetargowym. Po dokonaniu oceny ofert wybrana zostanie firma, która zaprojektuje i wybuduje całość zadania. Będzie mieć na to 15 miesięcy z wyłączeniem ewentualnych okresów zimowych.

Obie inwestycje realizowane są z budżetu centralnego. Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic wpisana została do realizacji w gorączce kampanii wyborczej z 2015 roku. Przed nami z pewnością jeszcze wiele zawirowań polityczno-finansowych. Kilka dni temu podjęto ważną decyzję środowiskową, która jest zielonym światłem dla Zachodniego Obejścia Szczecina. Ale naprawdę kluczową decyzją będzie dopiero decyzja o przyznaniu na to środków i podpisaniu umowy z wykonawcą. A na to przyjdzie nam jeszcze poczekać.

 

zachodnia obwodnica szczecina

Pin It