logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Realna szansa - skatepark na wyspie

skateboardO tym, jak ważna dla naszej młodzieży jest szansa stworzenia skateparku w Przecławiu, może świadczyć fakt, że na wcześniej zapowiedziane spotkanie stawiła się bardzo liczna reprezentacja skate-owców, rolkarzy i jeżdżących na BMX-ach.

 


Na spotkaniu w dniu 07 kwietnia, zorganizowanym przez Radę Sołecką Przecławia, Pani  wicewójt  Małgorzata Schwarz przedstawiła młodzieży  projekt parku. Omawiano  kwestie dotyczące elementów wyposażenia.  Młodzież sugerowała jakie przeszkody i najazdy byłyby mile widziane, tak by każda z grup mogła spędzić czas w sposób zgodny z uprawianą przez siebie dyscypliną sportową. Wywiązała się w związku z tym żywa dyskusja, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że młodzież chce mieć wpływ na to, co się dzieje w naszej miejscowości .

M.Schwarz przedstawiła młodzieży projekt skateparku stworzony na wzór stargardzkiego, co spotkało się z dużą aprobatą obecnych, bo to właśnie skatepark w Stargardzie jest tym, który uchodzi za najlepszy w regionie. Na wyposażenie parku będą się składały gotowe elementy wylewane z betonu, co znacznie podniesie trwałość tejże inwestycji .

Istnieje niestety obawa, że skatepark będzie służył nie tylko aktywnemu wypoczynkowi, ale może stać się miejscem spotkań dla osób niepożądanych. Za wcześnie jednak by mówić o sprawach porządkowych dotyczących jego użytkowania. Czas na deklaracje co do tego przyjdzie wtedy, kiedy zakończą się procedury oceny projektu przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Przypomnijmy: wniosek o dofinansowanie na sumę 700 tysięcy został skierowany najpierw do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy" działającego w ramach osi Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeszedł akceptację Zarządu i Rady tego Stowarzyszenia. Przez tę Radę został zatwierdzony jako wniosek, który jest kompletny i kompatybilny z osią Lider i Strategią Działania LGD "Dobre Gminy". Teraz został skierowany do kolejnej oceny, do instytucji pośredniczącej - Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli projekt uzyska  dofinansowanie w wysokości 75% całej kwoty przewidzianej na ten cel, można liczyć na rozpoczęcie inwestycji jesienią tego roku. Lokalizacją przewidzianą pod skatepark jest działka obok sklepu "na wyspie".

(id) "Puls Przecławia"

Pin It