logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Uciążliwe inwestycje ? Oby jak najdalej od zabudowań !

ferma kurza rolhurtNa początku roku pojawiły się pogłoski o możliwości powstania na terenie Barnisławia fermy norek. Zainteresowany inwestor z Danii sprawdzał warunki budowy takiego zakładu. Według jego deklaracji miało być tam hodowane 10 tysięcy zwierząt futerkowych. Po wielokrotnych odmowach ze strony urzędu gminy inwestycję zażegnano. Odetchnęli z ulgą mieszkańcy Barnisławia i okolic. Teraz przyszedł czas na Przecław i Warzymice. Na granicy tych miejscowości miałaby powstać ferma kurza.

 

Sprawa budowy fermy kur niosek ciągnie się znacznie dłużej. Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Gminy właściciel terenu wystąpił już trzeci raz o wydanie warunków przebudowy i zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na działce z obrębu Warzymice. Jedna z hal na terenie „Rolhurtu” miałaby być przerobiona na obiekt produkcyjno-gospodarczy dla chowu drobiu do produkcji jaj konsumpcyjnych metodą ściółkową lub klatkową.

Wydaliśmy wtedy decyzję odmowną - mówi wójt M. Schwarz - inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało naszą decyzję w mocy. Wówczas zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten uchylił decyzję SKO i skierował sprawę do gminy w celu ponownego rozpatrzenia. Ponownie wydaliśmy decyzję odmowną, inwestor znów  odwołał się do SKO, które tym razem uchyliło naszą decyzję. Obecnie ponownie przygotowujemy decyzję w tej sprawie.

Przy obecnej procedurze rozszerzony został zakres stron. Prowadzone są konsultacje z właścicielami sąsiednich działek. Są to m.in Ronson Develpment, Ehrle Polska, Gryf Development oraz Galenica Panax. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji ustaleniu warunków zabudowy.

By decyzja została wydana musi być spełnionych łącznie kilka warunków. Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. W ocenie gminy, ten warunek nie został spełniony - informuje dalej M. Schwarz.

Nikogo, a szczególnie okolicznych mieszkańców, nie trzeba będzie przekonywać o uciążliwości mieszkania w okolicach takiego zakładu. Smród w zależności od kierunku wiatru będzie wyczuwalny raz w Przecławiu, a raz w Warzymicach. Takie obiekty zdecydowanie powinno budować się jak najdalej od zabudowań mieszkalnych.

Nasza gmina jest przychylna inwestorom, ale lokowanie tego typu inwestycji w centrum osiedli mieszkaniowych, gdzie mieszka ponad połowa mieszkańców gminy, w mojej ocenie jest niedopuszczalne - dodaje na koniec M. Schwarz.