logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Będą remonty w spółdzielniach. Będą wyższe czynsze.

zebranie sm przeclawW ostatnich dniach czerwca odbyły się w Przecławiu walne zebrania członków spółdzielni. Obradowali spółdzielcy z SM "Natura", SM "Przecław" i SM "Przecław - Zielone Pole". Tegoroczne zebrania zdominował temat remontów osiedlowych bloków. Mieszkańcy prawie jednogłośnie zdecydowali się za ich przeprowadzeniem, co będzie jednoznaczne ze sporym podniesieniem stawek funduszu remontowego.

 


Najciekawiej zapowiadało się zebranie w podupadającej spółdzielni "Natura". Swój rozkwit i świetność ma ona już dawno za sobą. Obecnie skupia jedynie 84 członków i zarządza 141 mieszkaniami. Na obradach, które odbyły się w szkole podstawowej frekwencja była bardzo wysoka. Na sali, pod okiem wynajętej firmy ochroniarskiej, obradowało aż 28 członków - co stawowi swoisty rekord frekwencji na tego typu zebraniach w Przecławiu. Tutaj największym problem było przedwstępne podpisanie umowy sprzedaży gruntów w Przecławiu na której stoją garaże.

Mieszkańcy zostali poinformowani, że atrakcyjną działkę nabyła spółka "Smart House". Spółdzielcy zwrócili się z wnioskami do Pani Prezes o zwrot poniesionych kosztów wraz z odsetkami z tytułu zawartych umów w latach 1998-99. Ostatecznie Zarząd oraz Rada Nadzorcza otrzymali absolutorium.

Zebranie w "Naturze" wyznaczono dokładnie w tym samym dniu i godzinie, jak w spółdzielni SM "Przecław".  Uniemożliwiło to niektórym członkom obu spółdzielni w nich udział. Ciekawostką, na miarę Przecławia, było zatrudnienie na czas obrad, firmy ochroniarskiej oraz nie wpuszczenie na salę osób którzy nie mają potwierdzonego w niej członkostwa.

 

Zebranie w SM "Przecław" odbyło się w "Słonecznych Tarasach". Frekwencja na sali po byłej siłowni "Moja Strefa Ruchu" oscylowała w okolicach 10%, co można uznać za dobry wynik. Przypomnijmy, że rok temu nowy zarząd spółdzielni prawie nie dostał absolutorium. Głosujących "za" było minimalnie więcej nich "przeciw". W tym roku wynik było zupełnie inny, "za" zagłosowała znaczna większość, tylko kilka osób wstrzymało się od głosu.

Dużo dyskutowano o planowanych remontach bloków, na najstarszych elewacjach styropian nie jest kołkowany co powoduje jego pęknięcia w okolicach okien. Dużych nakładów wymagają garaże, które od lat są zalewane.  Podniesienie składki na fundusz remontowy pozostawiono Radzie Nadzorczej, która prawdopodobnie zmieni go z 0,57 zł/m2 na 1,50 zł/m2

 

Najsłabiej wypadło zebranie w największej spółdzielni "Przecław - Zielone Pole". Na licznie ustawionych krzesłach w restauracji "Dworski" zasiadło niespełna 40 spółdzielców, z czego część z nich opuściła obrady w połowie. Spółdzielnia zakończyła rok 2,5 milionową stratą, a prowadzący zebranie, przewodniczący rady nadzorczej Czesław Dragan nie udzielił głosu wszystkim chętnym w dyskusji.

Nowością była fotograficzna prezentacja stanu dachów, kominów, elewacji i balkonów, które na osiedlu wymagają pilnych remontów. Prace wyceniono na 5 mln zł. Plan remontów został prawie jednomyślnie przyjęty, a mieszkańcy mogą się spodziewać w najbliższych tygodniach podwyżki czynszów. Prawdopodobnie decyzją rady nadzorczej fundusz remontowy zostanie potrojony, a spółdzielnia w ciągu najbliższych 5 lat dokona najważniejszych remontów.

Tak jak na każdym z zebrań, mieszkańcy zgłaszali wiele osobistych wniosków dotyczących indywidualnych bloków czy klatek. Większość z nich została odrzucona. Zarząd bez problemów otrzymał absolutorium, tylko jedna osoba była przeciwna.

Pin It