logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Psychologiczna wojna o psychologa

gimnazjumOd 1 września w przecławskim gimnazjum pojawi się filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Polic oraz Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny. Według propozycji wójta dotychczasowy psycholog ma być przeniesiony do szkół podstawowych, w których takiej opieki wcześniej nie było.  Problem w tym, że gimnazjalnej Radzie Rodziców się to nie podoba. Przeciwna jest także pani Dyrektor.  I żadna ze stron w tej sprawie ustąpić nie chce.

 

 

Od nowego roku szkolnego na terenie gimnazjum będą zlokalizowane dwie nowe placówki. Będzie to Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny, który zostanie przeniesiony z przychodni "Salus", gdzie dyżurować będą psychologowie, kurator sądowy, prawnik i socjoterapeuta. Pojawi się także filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Polic. Tutaj specjalistów zatrudni Starostwo Powiatowe. Gmina ze swojej strony nieodpłatnie użyczy pomieszczeń w szkole.

Uważam, że ani Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ani GOWR nie są w stanie zastąpić działań psychologa szkolnego - mówi Edyta Majewska-Gargula, dyrektor Gimnazjum w Przecławiu. Jest to zupełnie inna specyfika pracy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, jeśli psycholog nie jest członkiem Rady Pedagogicznej, a tak będzie w przypadku specjalistów zatrudnionych w tych instytucjach, zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie mogą kontaktować się w sprawach uczniów bez każdorazowej pisemnej zgody ich rodziców. Czasem pojawiają się sytuacje kryzysowe, w których konieczna jest natychmiastowa interwencja psychologa.
   
Te dwie poradnie to znacznie więcej niż jeden psycholog na pół etatu - mówi wójt Małgorzata Schwarz. Będzie to także korzyść dla wszystkich mieszkańców, bo skorzystać z porad będzie mogła każda rodzina, bez względu na wiek dziecka. Obecna psycholog zostanie przesunięta do szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Im większą opieką psychologiczno-pedagogiczną obejmiemy dzieci młodsze, tym mniej problemów będą miały w gimnazjum.

Radzie Rodziców działającej przy Gimnazjum propozycja się nie podoba. Żądają utrzymania etatu dla obecnego psychologa. W międzyczasie złożone zostały kolejne skargi, na działalność Wójta (do Rady Gminy) oraz na działalność Rady Gminy (do Urzędu Wojewódzkiego). Tematem zmian w gimnazjum zajęła się już dwukrotnie komisja Rewizyjna. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 8 czerwca.

Pin It