Ścieżka pieszo-rowerowa z Przecławia do Kołbaskowa i Rosówka stanie się faktem.

sciezka-przeclaw-rosowekZ Przecławia do Kołbaskowa i dalej do Rosówka dostaniemy się ścieżką pieszo-rowerową już w 2015 roku. O potrzebie takiej inwestycji nie trzeba nikogo przekonywać. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi krajowej nr 13, to wyzwanie dla władz samorządowych Gminy Kołbaskowo. Popularna droga krajowa „Trzynastka” nie jest drogą gminną. Jedyną więc szansą na realizację tego przedsięwzięcia było podjęcie współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Dzięki staraniom Małgorzaty Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo, złożony został w 2013 roku wniosek aplikacyjny w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na mocy podpisanej w dniu 16.04.2014 r. umowy z władzami Województwa, Gmina Kołbaskowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 415 875,00 zł, co stanowić będzie ok. 70% całości kosztów. Ścieżka pieszo-rowerowa realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną na odcinku Przecław – Kołbaskowo oraz na odcinku Kołbaskowo – Rosówek. Jedynie na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-6 do południowego krańca zabudowy Kołbaskowa, z uwagi na istniejące ograniczenia, przebieg ścieżki zostanie poprowadzony wyłącznie poprzez odpowiednie oznakowanie.

 

Ścieżka pieszo-rowerowa z Przecławia do Rosówka, to kolejny – po „Szlaku Bielika” – element planowanej sieci tras rowerowych w Gminie Kołbaskowo. Nowa trasa docelowo powiąże Szczecin, Warzymice, Przecław i Kołbaskowo z niemiecką ścieżką kończącą się w Neu Rosow, a następnie w kolejnych etapach ze „Szlakiem Bielika” i niemieckim szlakiem „Odra-Nysa” w okolicach Pargowa i Staffelde.

 

Etapowa realizacja następnych odcinków uzależniona będzie oczywiście od możliwości finansowych. Właśnie dlatego też, Wójt Gminy Kołbaskowo – Małgorzaty Schwarz, już obecnie podejmuje działania mające na celu pozyskanie w przyszłości kolejnych środków na ścieżki rowerowe. Dzięki tym zabiegom, w latach 2014-2020, tylko w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych specjalnie dedykowanym podszczecińskim gminom, winny znaleźć się środki na dofinansowanie m.in. 12 km kolejnych ścieżek.

 

sciezki-mapa

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu na "zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo - Rosówek" wybrano ofertę złożoną przez firmę Eurovia Polska SA z Bielan Wrocławskich. Koszt wykonania zadania wynosi 4.831.712,54 zł

 

Projektowany ciąg pieszo – jezdny obejmuje trzy odcinki:

 

a) Odcinek I - od m. Przecław w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 13 z drogą Kurów – Przecław do miejscowości Kołbaskowo w rejonie wiaduktu nad autostradą A-6. Szerokości nawierzchni - 3.0 m z wyodrębnionym pasem ruchu pieszych o szerokości 1.0 m

sciezka-odcinek-1
b) Odcinek II stanowiący przejście przez m. Kołbaskowo na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-6, do południowego krańca m. Kołbaskowo w rejonie drogi gruntowej prowadzącej do cmentarza. Z uwagi na fakt, iż ten odcinek przebiega przez obszar zabudowy m. Kołbaskowo, projektowany ciąg pieszo-jezdny będzie realizowany z częściowym wykorzystaniem istniejących chodników dla pieszych i wprowadzeniem modyfikacji w zakresie organizacji ruchu.

 

sciezka-odcinek-2
c) Odcinek III – od południowego krańca m. Kołbaskowo w rejonie drogi gruntowej prowadzącej do cmentarza do m. Rosówek przy wjeździe na Tor Motocrosowy. Szerokości nawierzchni - 3.0 m z wyodrębnionym pasem ruchu pieszych o szerokości 1.0 m

 

sciezka-odcinek-3

 

źródło : kolbaskowo.pl