logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Aleje i trasy rowerowe zamiast granic

aleje-zamiast-granicUroczystość posadzenia i otwarcia alei transgranicznej, w ramach akcji „Aleje zamiast granic”, z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, odbyła się  w środę, 16 kwietnia 2014 r. na przejściu granicznym między Warnikiem a Ladenthin. W uroczystości wzięli udział Konsul Honorowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Bartłomiej Sochański oraz przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Schwerinie Ingo Lehmann.

 

 

Wśród zaproszonych gości obecny był również radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Łojko oraz wójt Dobrej Teresa Dera.

 

Gospodarzami wydarzenia byli Gmina Kołbaskowo i Federacja Zielonych Gaja, których reprezentowali wójt gminy Małgorzata Schwarz oraz prezes federacji Jakub Szumin. - W Polsce od kilku lat obserwujemy negatywną tendencję, by w myśl zasady „drzewa zabijają kierowców” prowadzić wycinkę przydrożnych drzew. A przecież to jest nasz krajobraz, dziedzictwo przyrodnicze, które zasługuje na szacunek. O ochronie zadrzewień alejowych możemy się od partnera niemieckiego wiele nauczyć – tymi słowami rozpoczął uroczystość prezes Jakub Szumin.

 

Jak podkreślił przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Schwerinie Ingo Lehmann, na terenie Niemiec jest 32 tys. km alej. Ta, którą dziś symbolicznie otwarto, jest pierwszą polsko–niemiecką aleją, która ma być świadectwem współpracy obu państw.

 

Aleja będzie składała się z 50 lip, które zostaną posadzone po stronie niemieckiej i polskiej. Inicjatywa jednocześnie promuje dbałość o środowisko naturalne, tak samo ważne po obu stronach granicy. Aleja będzie również pierwszym krokiem na drodze do utworzenia polsko-niemieckiego kulturowego szlaku alej, na wzór Deutsche Alleenstrasse. Kolejne aleje transgraniczne połączą Polskę z Niemcami, Czechami i Ukrainą.

 

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę, że jeszcze nie tak dawno nie można było przebyć tej drogi bez świadomości, czy jest się po stronie swojego kraju, czy już sąsiedniego. – To piękne, że doczekaliśmy takich czasów, gdy polska i niemiecka społeczność żyje w zgodzie, a jako społeczność europejska – żyje w zgodzie z naturą. W takim podejściu do środowiska naturalnego mieści się przecież poszanowanie dla drugiego człowieka, dla kultury i dla wielkiej wartości, jaką jest pokój. Nasz spokój dotyczący przyszłości mąci jednak spojrzenie w kierunku Ukrainy. Tamta sytuacja jasno pokazuje, że nie można poprzestawać na tym, co dotychczas wypracowaliśmy. Ważne, aby kontynuować wymianę poglądów i wspólne dzieła, które nas łączą – takie chociażby, jak transgraniczne sadzenie drzew i odtworzenie naturalnego dla nas, mieszkańców Pomorza Zachodniego – krajobrazu. - powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Akcja „Aleje zamiast granic” realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Fundację EkoRozwoju z Wrocławia, Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina oraz Związek na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody ze Schwerina (BUND, oddział meklembursko-pomorski).

 

Uroczystość była okazją do podpisania umów na kolejne projekty, które decyzją Zarządu Województwa, zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Projekt pn. „Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek” to ważny transgraniczny projekt rowerowy, którego zakończenie przewidziano na marzec 2015 roku, ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej zarówno w samej gminie jak i w całym Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. W ramach inwestycji powstaną stojaki na rowery, ławki oraz barierki. Dodatkowo nowy odcinek ścieżki pozwoli na połączenie jej z innymi szlakami turystycznymi i historycznymi Pomorza Zachodniego oraz szlakiem rowerowym „Odra-Nysa”. Koszt realizacji zadania wyniesie 4 554 500 zł, w tym 3 415 875 zł to środki z RPO WZ. Umowę podpisali: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

 

Kolejna umowa została zawarta z Federacją Zielonych Gaja, którą reprezentował prezes Jakub Szumin. Przedmiotem umowy jest „Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk”. Projekt obejmie swym działaniem teren całego Pomorza Zachodniego. Do końca roku przeprowadzone zostaną m.in. kampanie informacyjne, seminaria regionalne oraz cykl szkoleń związany z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i wiedzy na temat aktualnych zagrożeń dla populacji ptaków i nietoperzy.  Umowa opiewa na łączną kwotę 199 712 zł, w tym 149 784 zł to dofinansowanie z RPO WZ.

 

Tekst i foto : BP UM / wzp.pl

Pin It