Rusza przebudowa dróg gminnych w Kurowie

przebudowa-drog-w-kurowie-Przez najbliższe 15 miesięcy będzie trwał remont czterech odcinków dróg gminnych w Kurowie. Stan większości z nich nadawał się jedynie do generalnego wyremontowania. Nowe nawierzchnie, chodniki, schody i oświetlenie pojawią się zarówno w górnej jak i dolnej części wsi.

 

 

 
Zakres inwestycji według specyfikacji przetargowej podzielono na cztery odcinki:
Odcinek I: droga gminna umożliwiająca dojazd do posesji wzdłuż Kanału Kurowskiego składający się z pododcinka Ia od skrzyżowania z drogą powiatową 0627Z do drogi biegnącej równolegle do kanału Kurowskiego  długości 346,22 m i pododcinka Ib od końca odcinka Ia do posesji Kurów 16 długości 539,0 m,
Odcinek II: droga od skrzyżowania z drogą powiatowa 0627Z do posesji Kurów 32 długości 311,4 m,
Odcinek III: droga od odcinka II do posesji Kurów 36 długości 148,85 m,
Odcinek IV: droga od odcinka II wzdłuż południowego lica posesji 32 długości 93,37m.
 
Wedłud specyfikacji przetargowej zakres robót obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- Wycinkę i konserwację zieleni,
- Roboty ziemne,
- Wykonanie podbudów,
- Nawierzchnie dróg, podjazdów i chodników,
- Umocnienie skarp i rowów,
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- Sieci wodociągowe i kanalizacji deszczowej,
- Przebudowę sieci gazowej,
- Przebudowę sieci teletechnicznej,
- Przebudowę sieci elektroenergetycznej  z oświetleniem terenu,
- Przepusty drogowe, schody i inne budowle i roboty budowlane.

W budżecie gminy na lata 2013-2014 zarezerwowano na to zadanie 4,2 mln zł - mówi Wójt M. Schwarz. To bardzo ważna inwestycja i oczekiwana przez mieszkańców od dziesięcioleci. Przez wiele lat przekładana była z roku na rok, teraz znalazła swój szczęśliwy finał. Tutaj wyjątkowo nie ma dofinansowania ze źródeł zewnętrznych ze względu na lokalny charakter drogi.

2013-07-08.

Przebudowę dróg gminnych w Kurowie za kwotę 2.380.374,16 zł za zlecenie UG Kołbaskowo wykona Konsorcjum "ELBUD" i "ELJOT" ze Szczecina.

 

P1020708.JPG P1020709.JPG P1020710.JPG

P1020711.JPG P1020712.JPG P1020713.JPG

P1020715.JPG P1020716.JPG P1020717.JPG

P1020718.JPG P1020720.JPG P1020721.JPG

mapa-z-odcinkami.JPG odcinek-1.JPG odcinek-2.JPG

odcinek-3.JPG odcinek-4.JPG odcinek-5.JPG