logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Zniszczona ścieżka rowerowa "Szlak Bielika"

zniszczony-szlak-bielikaOddana niedawno ścieżka rowerowa od Siadła Dolnego do Pargowa w wielu miejscach wymaga już niezbędnych napraw. Nie pomagają zakazy wjazdu dla samochodów, patrole i interwencje straży gminnej. Postawione w wielu miejscach betonowe bloki są regularnie przesuwane. A na trasę prawie codziennie wjeżdżają ciężkie pojazdy i quady.


 

Chciałbym zgłosić notoryczne usuwanie betonowych bloków na ścieżce rowerowej w Moczyłach - pisze na adres portalu Pan Przemek Rot. Praktycznie są one cały czas zdjęte. W okresie jakim jest zima wydawałoby się, że nikt nie będzie miał "potrzeby" ich odsunięcia. Jednak jest inaczej. W obecnym czasie są one zdjęte i jeżdżą tam ciężkie pojazdy, które niszczą ścieżkę. Na drodze znajduje się bardzo duża ilość gliny, która zawiera części ilaste gromadzące wodę, co prowadzi do powstania błota i wymieszania jej z nawierzchnią ścieżki rowerowej. A wszystko to prowadzi do niszczenia tej dobrej i potrzebnej inwestycji. Przecież dostęp do pól nie oznacza korzystania ze ścieżki po przez maszyny ciężkie. Wystarczy po przekroczeniu zdjętych bloków betonowych wjechać od razu  na pole i dalej kierować się w dane miejsce.

Obecnie najgorzej wygląda fragment ścieżki przed Moczyłami oraz przy zjeździe z drogi powiatowej przez Kamieńcem. W tej okolicy kierowcy samochodów osobowych po usunięciu betonowych przeszkód podjeżdżają samochodami do brzegu Odry.

Ścieżka rowerowa jest obiektem naszego stałego zainteresowania - mówi Komendant Straży Gminnej Karol Antoniuk. Do chwili obecnej interweniowaliśmy samodzielnie 37 razy. Nałożyliśmy 26 mandatów karnych i udzieliliśmy 11 pouczeń na sprawców wykroczeń z art.161 Kodeksu wykroczeń (nieuprawniony wjazd do lasu pojazdem silnikowym) i art. 92 par. 1 K.w. (niestosowanie się do znaku drogowego C-13 "droga dla rowerów"). Niestety kontrola ścieżki rowerowej nie jest naszym jedynym zajęciem. Przypomnę, że pracujemy w systemie dwuzmianowym po 2 osoby na zmianę na teren całej gminy. W tej sytuacji oczywistym jest, że zdarzają się wjazdy na ścieżkę pojazdami silnikowymi i następuje jej niszczenie.

Obecnie, aby skuteczniej zabezpieczyć ścieżkę przed dalszym niszczeniem, jesteśmy w trakcie zakupu kamer tzw. fotopułapek stosowanych powszechnie przez straże leśne. Kamery te reagują na ruch i dopiero wówczas uruchamia się nagrywanie w jakości HD. Wykonywane jest przy tym zdjęcie, które za pomocą MMS przesyłane jest na wskazany telefon komórkowy. W tej sytuacji patrol naszej straży uzyska natychmiastową informację o popełnionym wykroczeniu i niezwłocznie uda się na interwencję. Jeśli nie dojedziemy na czas, to mając zarejestrowany pojazd podejmiemy czynności wyjaśniające, które mogą zakończyć się zastosowaniem postępowania mandatowego lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Kamery te będą miały również zastosowanie przy monitorowaniu miejsc, gdzie powstają tzw. dzikie wysypiska śmieci. Chciałbym poinformować, że moi strażnicy stwierdzili niszczenie ścieżki rowerowej w rej. miejscowości Siadło Dolne, przez służby leśne dokonujące wycinki drzew. W tej sprawie Pani Wójt Małgorzata Schwarz, podjęła działania zmierzające do wyegzekwowania naprawy tej szkody przez Nadleśnictwo Gryfino oraz o zwolnienie naszej gminy z płacenia należnej im dzierżawy.- dodaje na koniec K. Antoniuk

 


Pin It