Tak było dziesięć lat temu...

tak-bylo-10-lat-temuPrzez 14 lat na terenie Gminy Kołbaskowo ukazywał się miesięcznik o nazwie "Nie tylko Gminne Aktualności". Ten lokalny periodyk był marzeniem nieżyjącej już dziś Lidii Ożgii - nauczycielki historyka i polonistki, pierwszej redaktor naczelnej. Powstał z jej inicjatywy, kiedy z ramienia mieszkańców Będargowa pełniła funkcję radnej Radnej Gminy Kołbaskowo w latach 90tych. Przedstawiamy kolejnych 40 zeskanowanych miesięczników.

 

Ma łamach pisemka zabierali głos mieszkańcy, którzy zapoznawali się z pracami gminy, sportowcy działający prężnie w klubach sportowych czy wierni, którzy śledzili kroniki parafialne. Zespół redakcyjny pod kierwnictwem Lidii Ożgii w latach 90tych pracował w składzie : Krystyna Weretyńska, Ada Grochowalska i Tomasz Najder (fotograf). Po śmierci redaktor naczelniej pismo wychodziło pod kierownictwem Krystyny Weretyńskiej i ukazywało się do 2007 roku.

Gazetka z roku na rok robiła się bardziej kolorowa, wychodziła na ładniejszym papierze. Wydawcą tego miesięcznika został Urząd Gminy Kołbaskowo. Z roku na rok grono redaktorów i współpracowników znacznie się poszerzyło. W zespole wydawniczym w latach 1999-2003 działali : Bernadetta Falenciak, Żaneta Karaszkiewicz, Władysława Grochowlaska, współpracowali : Wiktor Misiak, Arika Przepiera, Adrianna Weretyńska, Beata Wojewoda, Jerzy Trędowicz, Dorota Trzebińska, Aniela Żulpo, Małgorzata Schwarz oraz Anna Semeniuk.

10 lat temu sołtysem Przecławia była - Teresa Głuchowska a Warzymic - Adolf Siergiej. Wójtem Kołbaskowa był Józef Żukowski a Przewodniczącym Rady Gminy - Józef Szczygielski. Od 1 stycznia 1999 wprowadzono nowy podział administracyjny kraju - zamieszkaliśmy w woj. zachodniopomorskim a nie szczecińskim. W czerwcu 2000 r. opracowano i zmieniono herb i barwy Gminy Kołbaskowo. 10 lat temu prężnie kwitła na Przecławiu giełda samochodowa na terenie obecnego "Rolhurtu".

"Nie tylko Gminne Aktualności" - to miesięcznik który był w owym czasie jedynym źródłem infomracji lokalnej, ukazywał się od połowy 1994 roku do początku 2007 roku. Na 147 wydanych numerów w Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie znaleziono niecałe 100. Czy ktoś posiada brakujące ?

Od kilku miesięcy w dziale "do pobrania" (lub proszę kliknąć TUTAJ) są już zeskanowane najstarsze numery z lat 1994-1998. Wczoraj pojawiły się już kolejnych 40 numerów z lat 1999-2003.

Lista brakujących miesięczników jest spora. Może ktoś posiada w swoich archiwum - proszę o kontakt.
Brakujące numery z lat 1994-1998 :
1994-08, 1994-09, 1994-10, 1994-12
1995-01, 1995-02, 1995-04, 1995-05, 1995-06, 1995-07, 1995-08 oraz 1995-10
1996-05, 1996-07 oraz 1996-12
1997-01 oraz 1997-03
1998-09 (brak kilku stron)

Brakujące numery z lat 1999-2003 :
1999-02, 1999-06,
2000-03, 2000-05, 2000-10, 2000-11
2001-03, 2001-04, 2001-10
2002-05, 2002-07, 2002-09, 2002-11, 2002-12
2003-01, 2003-05, 2003-07, 2003-08, 2003-11, 2003-12

Kolejne, późniejsze numery są w trakcie skanowania. I tutaj, przy okazji, składam podziękowania dla mojego 10-letniego syna Janka, który systematycznie pomaga mi i skanuje po kilka numerów!

?