logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Rusza remont przecławskiej "ulicówki". Właśnie ogłoszono przetarg.

ulicowka do remontuTo prawdopodobnie jedna najlepszych informacji w ostatnim czasie. Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło właśnie przetarg na przebudowę drogi w Przecławiu biegnącej od DK13 do przejazdu kolejowego. Oprócz poprawienia nawierzchni i odbudowania chodników pojawią się także parkingi oraz dogodne zjazdy do posesji. Na całym terenie zostanie wybudowana także kanalizacja deszczowa.

 

 

 

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Przecławia. Generalnego remontu doczeka się najstarsza droga w naszej wsi - popularna "ulicówka". Obietnic jej rychłego remontu padało wiele przez ostatnie lata - nie tylko przed wyborami. Praktycznie na każdym zebraniu sołeckim mieszkańcy domagali się od władz samorządowych jej pilnego naprawienia.

Największym problemem w realizacji inwestycji był brak środków finansowych w budżecie właściciela drogi, którym jest Starostwo Powiatowe w Policach. Przez lata trwał tzw "montaż finansowy" inwestycji. Od samego początku gmina Kołbaskowo godziła się na dofinansowanie tego zadania ze środków własnych i wykonała z własnych środków projekt tej drogi. Jednak ciągle brakowało około 2 mln zł ze źródeł zewnętrznych. W podziale środków z budżetu centralnego Przecław zawsze przegrywał kilkoma punktami z biedniejszymi regionami. Z jeden strony byliśmy zbyt bogaci i za to nam zabierano punkty, z drugiej strony na naszych drogach było według statystki zbyt bezpiecznie i dofinansowanie otrzymywała inne droga.

Kilka dni temu okazało się, że powiat otrzymał dotację w wysokości 2,2 mln zł i właśnie ogłosił przetarg. Termin składania ofert upływa 2 lipca, a wykonawca musi zakończyć pracę w listopadzie tego roku. Całość zadania oszacowano na 3,7 mln zł. Po 0,9 mln złotych wyłożą solidarnie Police i Kołbaskowo a resztę dołoży skarb państwa. Chyba, że koszty po przetargu się zmniejszą, wtedy każda ze stron zapłaci proporcjonalnie mniej.

W Przecławiu przebudowany zostanie pas drogi o długości 795m. Jak czytamy w dokumentacji technicznej - istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników w/w odcinków drogi jest w złym stanie. Jezdnia posiada liczne spękania, koleiny oraz zawiera nierówności nawierzchni - pochylenia podłużne i poprzeczne nie posiadają wymaganych spadków, co uniemożliwia prawidłowy spływ wód opadowych. Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa chodników zwiększy komfortu mieszkańców, ujednolici rodzaj stosowanej nawierzchni istniejących chodników i zjazdów, co poprawi ład przestrzenny pasa drogowego a przebudowa kanalizacji deszczowej zapewni poprawne jego odwodnienie.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi wykonanie robót:
1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej,
2) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
3) rozbiórkę istniejących chodników i zjazdów,
4) regulacja wysokościowa dojść do posesji i zjazdów, polegająca na dostosowaniu do nowo-projektowanej niwelety;
5) przebudowę jezdni,
6) przebudowa i budowa chodników wraz z dojściami do posesji,
7) przebudowa i budowa zjazdów,
8) budowa miejsc postojowych,
9) przebudowa zatoki autobusowej,
10) przebudowa kanalizacji deszczowej,
11) zabezpieczenie infrastruktury istniejącej linii kablowych elektroenergetycznych i teletechnicznych,
12) regulacja wysokościowa pokryw studni i zaworów,
13) wykonanie oznakowania poziomego,
14) wykonanie oznakowania pionowego,
15) uporządkowanie terenu wokół prowadzonych robót w granicach pasa drogowego (plantowanie i plantowanie)

Więcej szczegółów tej inwestycji, plany, organizacja ruchu oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=9587

Pin It