logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Gminny Ośrodek Kultury inaczej

dom kultury26 września odbyła się XXIII sesja rady gminy. Oprócz standardowych uchwał dotyczących budżetu gminy, dzierżaw czy ustanowienia służebności - podjęto uchwałę dotyczącą budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu. A właściwie sposobu sfinansowania jego budowy. Obiekt początkowo miał powstać ze środków gminnych i dofinansowania zewnętrznego. Jednak ze względu na ich brak w najbliższych latach - placówka ma być wybudowana na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego.

 

W ostatni poniedziałek odbyła się druga powakacyjna sesja rady gminy Kołbaskowo. Dokładnie w południe zebrali się w komplecie radni na połączonych komisjach w celu omówienia i zatwierdzenia sprawozdań z realizacji budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja budżetu za pierwsze 6 miesięcy 2016 roku jest zgodna z oczekiwaniami oraz uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kołbaskowo posiada jedynie nieduży kredyt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu zaciągnięty na preferencyjnych warunkach a powodem jego zaciągnięcia była perspektywa umorzenia ostatnich rat pod koniec spłaty.

Najważniejszą uchwałą sesji było podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. Uchwała ma charakter intencyjny upoważaniający wójta do podjęcia działań w kierunku przygotowania przedsięwzięcia budowy Gminnego Ośrodka Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jest to jedna z form realizacji zadań publicznych, która ma nie tylko przyśpieszyć, ale i w ogóle pozwolić na jej realizację. Budowa Domu Kultury bez dofinansowania zewnętrznego, jest obecnie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu i wydłużyłaby realizację tego zadania. Przed gminą obecnie stoją pilniejsze zadania budowy m.in. dużego przedszkola w Przecławiu, dróg, chodników czy sieci wodno-kanalizacyjnych, które mocno obciążają budżet w kolejnych latach.

Na poprzedniej sesji, która odbyła się 5 września, radni obejrzeli prezentację realizacji takiej inwestycji na zasadach publiczno - prywatnych. Przyjęto formułę BTL - czyli Buduj - Przekaż - Dzierżaw z piętnastoletnim okresem spłaty. Firma prywatna wybrana na zasadach przetargu miałaby z własnych środków wybudować cały obiekt wraz z infrastrukturą. Następnie przez cały okres otrzymywać rekompensatę za zaangażowany kapitał w budowę oraz czerpać pożytki w tym okresie z eksploatacji obiektu. Po 15 latach placówka wraz z ostatnią ratą płatności miałaby przejść na własność gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu będzie podzielony na część kulturalną i rekreacyjną. W pierwszej części znajdzie się wielofunkcyjna sala widowiskowo-konferencyjna wraz ze sceną i zapleczem, hall, szatnie, łazienki i toalety. W części sportowo rekreacyjnej znajdziemy basen z jacuzzi, solarium, saunę, salę fitness, siłownię oraz zaplecze techniczne. Na piętrze znajdą się sale do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i komputerowych. Przy budynku od strony drogi krajowej 13 będą tereny zielone i liczne miejsca parkingowe. Za budynkiem korty tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki oraz tereny zielone i alejki spacerowe. Na końcu działki zarezerwowano miejsce na wybieg dla psów z torem przeszkód.

Koszt budowy wyniesie około 20 mln zł.

2019.10.01 Ostatni kosztorys opiewał na 25 mln zł. Kosztorys przed ogłoszeniem przetargu musi mieć nie więcej niż pół roku. Stąd kwota jeszcze nie jest znana do końca i poznana zostanie w dniu ogłoszenia przetargu po jego aktualizacji.

Pin It