logo gif 10lat

Open menu

133 items tagged "gmina"

Wyników 101 - 120 z 133

Relacja z IX przedwakacyjnej sesji Rady Gminy

Category: sesje gminne i nie tylko

9sesja-W poniedziałek 20 czerwca, po raz ostatni przed wakacjami, zebrała się Rada Gminy Kołbaskowo. Planowany porządek dzienny był wyjątkowo długi - 31 punktów. Radni przyjęli m.in.  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok. Jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Małgorzacie Schwarz. W dalszej części sesji nie było już takiej jednomyślności w głosowaniu.

Zostań ławnikiem sądowym

Category: w wolnym czasie

lawnik30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatur na ławników w kadencji 2012-2015. Z terenu naszej gminy na nową kadencję zostanie wybranych 4 przedstawicieli - po dwóch do Sądu Rodzinnego i Sądu Pracy. Ławników może zgłosić : Prezes Sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe oraz co najmniej 50 mieszkańców gminy. Po zaopiniowaniu kandydatów  Rada Gminy Kołbaskowo w głosowaniu tajnym wybierze 4 ławników na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum oraz Szczecin Prawobrzeże i Zachód.

1 urodziny portalu

Category: wydarzenia i kronika
1rok-portaluW połowie czerwca 2010r. ruszyła strona portalu przeclaw24.pl. Po długich przygotowaniach, nauce programowania, przymiarce do kilku domen - na tydzień przed wakacjami w końcu pojawiła się w sieci i ruszyła pełną parą. Nie jestem w stanie policzyć czasu spędzonego na zbieraniu i opracowaniu materiałów oraz godzin przez komputerem. Wiem na pewno, że warto było podjąć wyzwanie. W ciągu ostatniego roku znacznie poprawił się dostęp do lokalnej informacji a strona cieszy się dużym zainteresowaniem.

Już za kilka dni IX sesja

Category: sesje gminne i nie tylko

09sesjaW najbliższy poniedziałek 20 czerwca odbędzie się IX sesja Rady Gminy Kołbaskowo.W wyjątkowo długim porządku obrad znalazły się m.in: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Przecławia i Kurowa, uchwała w sprawie wysokości podatków oraz poborze w drodze inkasa, nadanie nazwy ulicom w Warzymicach i Siadle Dolnym. Radni zapoznają się także z informacją Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, informacją dyrektorów szkół w Przecławiu, Kołbaskowie oraz Będargowie.

Relacja z VIII Sesji Rady Gminy

Category: sesje gminne i nie tylko

08-sesjaNa ostatniej sesji (16 maja) radni wydali opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok, otrzymali informację o stanie mienia komunalnego oraz zapoznali się rocznym sprawozdaniem finansowym Wójta. Komisja Gospodarcza negatywnie zaopiniowała przystąpienie do sporządzenia Studium dla Barnisławia i Bobolina w związku z propozycją lokalizacji elektrowni wiatrowych. Inwestor nie przeprowadził konsultacji społecznych a na ręce Przewodniczącego Ryszarda Wierzbickiego wpłynął już pierwszy wniosek mieszkańców protestujących przeciwko tej inwestycji.

VIII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

8sesjaW najbliższy poniedziałek 16 maja zbierze po raz ósmy Rada Gminy Kołbaskowo. Na sesji radni zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Wójta za I kwartał 2011 oraz poznają opinię poszczególnych komisji nt. wykonania budżetu za 2010 rok. W planie posiedzenia także podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla Barnisławia i Bobolina (dotyczy budowy farmy elektrowni wiatrowych w tym rejonie).

Relacja z VII sesji Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

07-sesjaPodjęcie uchwał w sprawie : trybu udzielania dotacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia opłat za korzystanie z Toru Motocrossowego oraz dokonanie zmian z budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej - to główne punkty obrad Rady Gminy z ostatniej środy - 27 kwietnia.

VII Sesja Rady Gminy

Category: sesje gminne i nie tylko

siodma-sesjaW środę, 27 kwietnia zbierze się po raz siódmy Rada Gminy Kołbaskowo. W planie obrad m.in. podjęcie uchwały o zmianach w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej, nadanie nazwy nowej ulicy w Siadle Dolnym - Słoneczna Przystań oraz uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Warzymicach (teren obecnego Rolhurtu). Radni także zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  

VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

6sesjaW najbliższy poniedziałek 28 marca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Radni głosować będą min. nad wnioskiem "Zintegrowanych Dla Gminy" o odwołanie Przewodniczącego Rady Ryszarda Wierzbickiego oraz  Wiceprzewodniczącego Mirosława Pasterskiego. Sesje są otwarte dla mieszkańców - zapraszamy. Ostatni punkt obrad jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy moga składać wolne wnioski.

Nowy radny : Grzegorz Smolicz

Category: przedstawiamy się

smoliczNazywam się Grzegorz Smolicz, mam 36 lat, jestem nowym radnym Gminy Kołbaskowo w kadencji 2010-2014. Dzięki poparciu w ostatnich wyborach samorządowych zostałem wybrany na Waszego przedstawiciela, a wysoki wynik jest dla mnie wielką motywacją do solidnej pracy na rzecz naszych wspólnych potrzeb. Z Gminą Kołbaskowo związany jestem od 13 lat, obecnie mieszkam na osiedlu "Zielone Pole" w Przecławiu wraz z żoną Katarzyną i dwoma synami Jankiem i Piotrkiem. Moją przygodę z samorządem gminnym mogę określić tytułem "Wszystko zaczęło się od przedszkola"

Odbyła się V sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

Vsesja28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się po raz piąty radni gminy. Porządek dzienny obrad zmieniony został o dodatkowe uchwały umożliwiające powołanie nowego sołectwa - Warnik. Radni zdecydowali także o nieprzyjęciu sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie oraz złożyli wniosek o odwołanie Pani Dyrektor z zajmowanej funkcji.

Rusza gminny system powiadomień

Category: co, gdzie, kiedy ?

sms-Rusza elektroniczny system powiadomień dla mieszkańców naszej gminy. Każdy mieszkaniec może otrzymać sms lub e-mail o nadchodzących wydarzeniach. Usługa jest bezpłatna i ma za zadanie usprawnić przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy.

 

 

V Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

IIsesjaW poniedziałek 28 lutego o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Sesje Rady Gminy są jawne i dostępne dla wszystkich. Każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu terytorialnego. W zakres uprawnień obywateli wchodzi zarówno wstęp na posiedzenia rady gminy, możliwość filmowania, nagrywania dźwięku z takich zebrań, jak również dostęp do wszelkich dokumentów, sprawozdań i protokołów z ich obrad. Zapraszamy.

Radni uchwalili budżet gminy na 2011

Category: sesje gminne i nie tylko

budzet-201124 stycznia w poniedziałek zebrała się po raz czwarty w kadencji Rada Gminy Kołbaskowo. Najważniejszymi punktami w porządku dziennym obrad było uchwalenie budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022. Podjęto także uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobolin i Przylep. 

IV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

budzet2011W najbliższy poniedziałek 24 stycznia 2011  o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. To będzie "sesja budżetowa". Podjęte będą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022. Zapraszamy.

Nowa strona internetowa UG Kołbaskowo

Category: w wolnym czasie

nowa-strona-gminy-Ruszyła nowa odsłona strony internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo. Pod adresem www.kolbaskowo.pl znajdziemy aktualne informacje z naszego regionu. Obecnie strona wygląda zdecydowanie lepiej, łatwiej i szybciej można pozyskać interesujące informacje.  W prosty sposób będzie można także modyfikować jej zawartość oraz usuwać, bądź dodawać nowe elementy.

Napisz e-mail do radnego gminy

Category: wybory

email-do-radnegoRadny to przedstawiciel władzy lokalnej - który powinien być najbliżej swoich mieszkańców, którzy go wybrali. Podejmuje ważne decyzje w ich imieniu w sprawach dotyczących gminy tj. utrzymaniu szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, remontów ulic, chodników, ochronie środowiska itp. Ważne jest aby był w kontakcie z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi, słuchał ich głosu oraz interweniował i rozwiązywał problemy w "małej ojczyźnie".

 

Relacja z III Sesji Rady Gminy

Category: sesje gminne i nie tylko

sesja-03W czwartek 30 grudnia odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Obrady trwały ponad dwie i pół godziny. Sala konferencyjna została przemeblowana, a na stolikach pojawiły się tabliczki z nazwiskami poszczególnych radnych.

 

Zdjęcia naszej gminy z lotu ptaka

Category: nasze okolice dawniej i dziś

paralotniaOtrzymaliśmy zestaw 60 lotniczych zdjęć naszych okolic. Wykonał je na zlecenie Gminy Kołbaskowo paralotniarz 25 Maja 2008. Dziękujemy za możliwość publikacji tych zdjęć i mamy nadzieję iż przyczynią się do promocji naszej gminy w internecie, a także wśród nowych mieszkańców naszych osiedli.

 

III Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Category: sesje gminne i nie tylko

IIsesjaW czwartek 30 grudnia o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Tym razem porządek obrad jest długi. Warto przypomnieć, że wszystkie sesje są otwarte dla mieszkańców i każdy może na nią przyjść, posłuchać, nagrywać, robić zdjęcia. A ostatni punkt obrad jest zawsze przeznaczony dla mieszkańców, którzy moga składać wolne wnioski. Zapraszamy.