ancora warzymice

 reklama

Szukaj w portalu

W Kołbaskowie podpisano porozumienie o współpracy transgranicznej.

porozumienie-transgraniczne5 września 2013 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy transgranicznej polskich i niemieckich miast i gmin w ramach "Transgranicznego Planu Działania - Przyszłość Doliny Dolnej Odry". Porozumienia sygnowane jest przez 10 polskich gmin z trzech powiatów oraz 4 urzędy niemieckie tj.: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Moryń, Nowogródek Pomorski, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, Angermünde, Schwedt, Gartz i Oder-Welse.

 

Międzynarodowa współpraca miast i gmin trwa od wielu lat - mówi Wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz. Podpisanie umowy w dniu dzisiejszym to ukoronowanie 6 lat współpracy, która przełożyła się na wymierne efekty w postaci zrealizowanych wspólnie projektów.W gminie Kołbaskowo w ramach Transgranicznego Planu Działania zrealizowaliśmy budowę ścieżki rowerowej łączącą Szlak Bielika z niemieckim szlakiem Odra-Nysa, projekt "Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry", w ramach którego wyremontowaliśmy remizę OSP w Kołbaskowie oraz zakupiliśmy sprzęt oraz projekt dotyczący bazy przedszkolnej, tu wyremontowaliśmy przedszkole w  Kołbaskowie. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele projektów tzw. miękkich, które dotyczyły rozwoju kompetencji i umiejętności. Przedszkole i szkoła w Przecławiu stale współpracują z przedszkolem i szkołą w Pinow i Passow, kształcąc głównie umiejętności językowe.

Inicjatywa podpisania porozumienia jest inicjatywą oddolną i niezdeterminowaną przez wymogi prawne lub formalne. Dzięki pozyskaniu nowych dofinansowań unijnych na inwestycje w latach 2014-2020, bedzie można poczynić nowe inwestycje, które podkreślą walory przyrodnicze i kulturowe całego regionu Doliny Dolnej Odry do którego zalicza się Gmina Kołbaskowo.

Mamy nadzieję na utworzenie Europejskiego Obszaru Współpracy Terytorialnej, który ma większe możliwości pozyskania środków unijnych. Jestem przekonana, że wspólne  działania przyczynia się do odczuwalnej poprawy jakości życia naszych mieszkańców i podniosą atrakcyjność obszaru nadodrzańskiego - dodaje na koniec M. Schwarz.
 
Przewodniczącym Grupy Zarządzającej Transgranicznym Planem Działania został pan Detlef Krause - Dyrektor Urzędu Oder-Welse. Zastępcą Przewodniczącego została pani Małgorzata Schwarz, jednocześnie pełniąc rolę koordynatora strony polskiej. Porozumienie podpisane zostało uroczyście przez wszystkie gminy z polskiej strony i dwie gminy ze strony niemieckiej -Angermunde i Oder-Welse. Gminy Gartz i Schewdt podpiszą je w późniejszym terminie.

 

Pin It