ancora warzymice

 reklama

Szukaj w portalu

I Międzynarodowy Kongres Systemu - Edukacja przez ruch

edukacja-przez-ruch-Dorota Dziamska z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego oraz Beata Bitel dyr. Szkoły Podstawowej w Przecławiu serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych i środowiskowych na I Międzynarodowy Kongres Systemu - Edukacja przez ruch który odbędzie się 1 grudnia w godzinach 9.00-17.00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

 

 

Kończący roczny kurs trenerski nauczyciele między innymi z naszej szkoły przedstawią podczas kongresu warsztaty, propozycje zajęć dla dzieci wokół podań i legend związanych z regionem, ale również historią naszego kraju - mówi Iwona Wierzbicka ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Zwrócą uwagę na podobieństwa treści zawartych w podaniach i legendach, które łączą dwa sąsiadujące z sobą narody: niemiecki i polski. Spotkamy zatem legendarnego, silnego, odważnego gryfa, rozwiążemy zagadkę ukrytą w herbie Goleniowa, poznamy legendę Baszty Siedmiu Płaszczy oraz inne znane, mniej lub bardziej, legendy Polski, ale w innej odsłonie. Podczas kongresu będziemy mogli posłuchać koncertu flażoletowego w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkół szczecińskich oraz szkoły w Przecławiu. Gościem spotkania będzie pan Wojciech Wietrzyński - propagator nauki gry na flażolecie w Polsce.

Podstawę systemu "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.

Metoda edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci.

Więcej informacji i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.pracownia.origami.org.pl

edukacja-przez-ruch-plakat

Pin It