medentes przeclaw

glaz kamieniarstwo

baner nana 2019 09

Szukaj w portalu

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg

zima-Od początku grudnia mamy zimę, śnieg przykrył drogi, chodniki, drzewa i budynki. Największą frajdę jak zawsze mają dzieci, to pora lepienia bałwana, jazdy na sankach i rzucania się śnieżkami. Dla dorosłych raczej kłopot - konieczność odśnieżania swoich posesji, wcześniejsze wyjście z domu, odśnieżanie i skrobanie auta. Na drogach ślisko, o odśnieżeniu niektórych dróg czy chodników pozostaje tylko pomarzyć - ale czy tak powinno być?

 


W związku z nadejściem zimy wypada przypomnieć wszystkim zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości a także z dróg osiedlowych i parkingów.

zimaW naszej gminie - droga krajowa nr 13 jest w utrzymaniu GDDKiA i to do niej powinniśmy kierować uwagi o jej stanie - www.gddkia.gov.pl/704/gddkia-szczecin

Drogi powiatowe - są oczywiście na utrzymaniu Starostwa Powiatowego. Na ich zlecenie w tym sezonie o stan nawierzchni dba "Trans-net" z Polic. Kierownikami "akcji zima" są p. Marek Markowski - tel kom 600 289 892 oraz p. Dawid Siemiński - tel kom 600 426 439. Do dróg powiatowych przechodzących przez naszą gminę należą :
- 0620Z - Dołuje - Przecław - III standard utrzymania
- 0624Z - Kołbaskowo - Będargowo - III standard utrzymania
- 0622Z - Stobno - Mierzyn - III standard utrzymania
- 0623Z - Szczecin - Warnik - V standard utrzymania
- 0625Z - Szczecin - Warzymice - V standard utrzymania
- 0626Z - Szczecin - Przylep - V standard utrzymania
- 0627Z - Szczecin - Siadło Górne - V standard utrzymania
- 0628Z - Kołbaskowo - Moczyły - V standard utrzymania
- 0629Z - Pargowo - Rosówek - V standard utrzymania
- 0631Z - Siadło Górne - Siadło Dolne - V standard utrzymania
- 0628Z - Moczyły - Kamieniec - VI standard utrzymania
- 0630Z - Warzymice - Smolęcin - VI standard utrzymania

Z zimowym utrzymywaniem dróg gminnych różnie bywało w ostatnich latach. Nie posiadamy Gminnego Zakładu czy Służby Komunalnej która mogłaby się zająć tym profesjonalnie, najczęściej to mieszkańcy różnych wsi własnymi siłami zapewniają przejezdność tych dróg i dróżek. I tu należy się pochwała wielu ochotnikom którzy robią to dla mieszkańców-sąsiadów nie żądając od gminy zapłaty za wykonaną pracę.

Drogi osiedlowe i ich utrzymanie leży w gesti spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy czy administratora. I do niego powinniśmy wnosić ewentualne skargi o oblodzone nawierzchnie i nieodśnieżone drogi czy parkingi. W przypadku Spółdzielni "Zielone Pole" i "Przecław - Zielone Pole" odśnieżaniem chodników zajmują się Panie sprzątaczki, do dyspozycji mają miotły, łopaty oraz piasek i sól. Administracja ma też na wyposażeniu większy pojazd do odśnieżania dróg osiedlowych.

Zeszłoroczna rekordowa zima pokazała jak jesteśmy bezsilni wobec natury, obfite opady sparaliżowały także nasze osiedle. Z inicjatywy jednego z mieszkańców bloku 95 - któremu tutaj należy się pochwała i podziękowanie - wypożyczono na kilka dni na mini-spycharkę i we własnym zakresie po wiele godzin odśnieżał wąskie drogi osiedlowe.

Wszystkim zadowolonym i niezadowolonym z pojawienia się zimy, przedstawiamy zdjęcia posypanego śniegiem Przecławia. Za 2 tygodnie Święta Bożego Narodzenia....

 

 

Pin It