ancora warzymice

Szukaj w portalu

Cmentarz na Bronowickiej - otwarcie wiosną 2012

cmentarz-bronowickaTuż przy granicy Gminy Kołbaskowo i Szczecin, pomiędzy Rajkowem, Ostoją i ul. Bronowcką w Szczecinie powstaje ogromny ponad 60 hektarowy cmentarz komunalny. Inwestycja, która przez wiele lat borykała się z różnymi trudnościami, obecnie jest na etapie ukończenia. Czynności odbiorowe rozpoczną się na przełomie listopada i grudnia 2011. Wykonawcą prac jest firma "Erbud" SA Oddział Szczecin

 


I etap inwestycji obejmuje budowę ozdobnego ogrodzenia z gabionów terenu cmentarza, wybudowanie stróżówki i budynku z pomieszczeniami sanitarnymi. Zbudowany zostanie również parking. Powstaną alejki, drogi i kwatery grzebalne na przeszło 12 tys. grobów, ściany urnowe na blisko 4,5 tys. sztuk i ponad 9,5 tys. urnowych grobów ziemnych.

Wykonawca robót "Erbud" SA przygotowuje zadanie do zgłoszenia odbioru - informuje Monika Bąk z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Ma to nastąpić w II połowie listopada 2011r. Obecnie trwają końcowe prace związane z zagospodarowaniem terenu, montażem infrastruktury cmentarnej takie jak ławki czy punkty czerpania wody, nasadzenia zieleni, prace porządkowe na placu budowy i zapleczu oraz usuwanie usterek zgłaszanych przez nadzór inwestorski. Czynności odbiorowe rozpoczną się najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2011r. Po dokonaniu odbioru technicznego i pozyskaniu od wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, Inwestor, ZUK Szczecin, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Pierwsze pochówki przewidziane będą od kwietnia 2012r.

Aktualnie realizowana jest pierwsza część cmentarza o powierzchni ok. 18,3 ha. Obejmuje 12471 miejsc grzebalnych tradycyjnych i 14052 miejsc urnowych. Zabezpieczy to mozliwość pochówków na okres 12-15 lat. Docelowa powierzchnia cmentarza przy ul. Bronowickiej to 60,5 ha wraz z domem przedpogrzebowym. Powstanie w sumie ilość ponad 100.000 miejsc grzebalnych (56614 grobów tradycyjnych i 56980 - grobów urnowych). Koszt realizacji I części cmentarza przy ul. Bronowickiej - ok. 20 mln. zl. Koszt II części wraz z domem przedpogrzebowym - ok. 55-60 mln. zł.

Zaskakuje ogromna liczba miejsc zaprojektowanych pod pochówek urnowy. Mimo, iż staje się coraz popularniejszy w większych miastach, jednak w skali kraju oscyluje zaledwie w okolicach 5% (dane z Gazety Wyborczej z dn 31.10.2011). Dla przykładu na rozbudowanym cmentarzu komunalnym w Goleniowie do tej pory zajętych jest zaledwie 9 miejsc z urnami.

Tekst i fot : erbud.pl www.szczecin.pl skyscrapercity.com

Pin It